LÅGSPÄNNINGSSTÄLLVERK

Lågspänningsställverk EPSS-TEPSS-T är ett moduluppbyggt ställverkssystem som bygger på kapslingssystemet TABULA av fabrikat Eaton Holec
Systemet är modulärt uppbyggt i moduler om 126 mm i alla tre dimensionerna.
EPSS-T /TABULA är uppbyggt av ett heltäckande standardprogram av apparatmoduler som kan kombineras valfritt för
optimala lösningar. Systemet täcker alla elfördelningsbehov, från stora ställverk med skenbryggor och transformatorkapslingar
till små golv- eller väggcentraler för DIN-standardiserad materiel. Allt tillverkas med samma typ av
kapslingsprofiler, dörrar, apparatmoduler och skensystem.


 Nyproducerade lågspänningsställverk


Fasta utgående grupper enligt SS-EN 61 439-1 8.5.1

närbild på lågspänningsställverk insidan av ett lågspänningsställverk

Fasta grupper är den enklaste varianten av utgående grupper. Om ombyggnad eller utbyte av grupp skall ske, måste lågspänningsställverket göras spänningslöst. Grupperna kan bestyckas med alla typer av brytare, såsom säkringslastbrytare samt MCCB i fast eller plug-in utförande. Plug-in brytare används om man önskar ett synligt brytställe eller om man vill byta brytare eller komplettera i ett senare skede utan att göra ställverket spänningslöst.


Borttagbara utgående grupper enligt SS-EN 61 439-1 8.5.2


Borttagbara grupper är en enklare variant av utdragbara grupper. Tillbyggnad eller utbyte av komplett grupp kan göras med lågspänningsställverket i drift, utan spänningsavbrott. Gruppen är ansluten med silverbelagda kontaktdon som ansluts till det beröringsskyddade vertikala skensystemet. Utgående kabel ansluts direkt på brytaren. Utbyte av grupp sker på ett enkelt sätt, dörr demonteras, utgående kabel kopplas ifrån, 4 st skruvar i fronten demonteras, eventuella hjälpkretsar är stiftanslutna och skiljs ifrån. Därefter kan hela insatsen dras ut. Eventuella ström och jorfelstransformatorer placeras i den borttagbara insatsen.


Utdragbara utgående grupper enligt SS-EN 61 439-1 8.5.2


Kassettmonterade grupper är lämpliga där snabbt utbyte av gruppen med spänningssatt lågspänningsställverk erfordras. Dessa går ofta under namnet “Draw-out”. Gruppen är försedd med silverbelagda kontaktdon som ansluts intill det beröringsskyddade vertikala skensystemet och i anslutningsplinten för utgående kabel. Manöver- och hjälpkretsar överförs via ett mångpoligt glidkontaktdon på undersidan av kassetten. Kassetten kan föras till drift-, test- och frånskiljt läge.


Är du i behov av ett lågspänningsställverk så kontakta oss.
 
Elektroproduktion AB, Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge                Tel växel: 046-70 82 00                             Org nr: 556480-5231
Producerad av Camero


Cookies