GDPR

Information om GDPR Policy för behandling av personuppgifter
 
Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.
 
Personuppgifter som vi behandlar om dig
Elektroproduktion Fastigheter i Löddeköpinge AB och Elektroproduktion Förvaltning AB hanterar personuppgifter om hyresgäster för att uppfylla avtalet mellan hyresgäst och hyresvärd, samt leva upp till de lagkrav som finns i Sverige.De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet.
De personuppgifter som fastighetsbolagen behandlar om er, såsom personuppgiftsansvarig, är ert namn, personnummer (vid enskild firma), organisationsnummer, eventuella utdrag ifrån kreditupplysningsinstitut, adressuppgifter, bankuppgifter, telefonnummer, e-postadress. Vi är stolta över våra hyresgäster och publicerar därför ert företagsnamn som referens på vår hemsida samt på skylt på företagsområdet. I vissa hyreskontrakt ingår larm och passersystem för att öka säkerheten och tryggheten för hyresgästen samt begränsa tillträde för obehöriga. Dessa säkerhetssystem registrerar händelser som namn och tid i en logg vid in och utpasseringar. Dessa uppgifter sparas för att vid händelse av inbrott kunna lokalisera eventuellt händelseförlopp.Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.
 
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgäster, uppgifter för passersystem, larmsystem, eller annat som hör till den löpande förvaltningen.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening
som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden
samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, till exempel säkerhetsföretag.
 
Hur länge spara vi dina uppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar, förordningar, praxis eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter så länge hyresförhållandet fortlöper samt vad bokföringslagen kräver, därefter förstörs materialet.
 
Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter fastighetsbolagen behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter.
 

 
 Elektroproduktion Fastigheter AB, Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge                Tel växel: 046-70 82 10                             Org nr: 556583-3596
 
Producerad av Camero


Cookies