OP KVINNOKLINIKEN, SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMÖ